trusty logo
trusty logo

מגזין הביטוח של טראסטי

פה תקבלו מידע על כל סוגי הביטוחים השונים, השוואות מחירים בביטוח, וכל ההדרכים לחיסכון במחירי הביטוח שלכם

1783 1

אל תסגרו ביטוח משכנתא בבנק

הגעתם לרגע שהבנק מאשר לכם את המשכנתא וכל שנותר לקבלת הכסף הוא ביטוח המשכנתא וזה הזמן שלכם להשוות מגוון הצעות ביטוח ולא לסגור בבנק שלכם את הביטוח

רונית פרידמן
מאת: רונית פרידמן כתבת מגזין ביטוח

פורסם: 10.02.2022 19:21

אחד מהתנאים הכלולים בהסכם מול הבנק לצורך קבלת המשכנתא, הוא רכישת פוליסת ביטוח משכנתא.

לרוב, מציע הבנק לרכוש את פוליסת הביטוח באמצעותו, אולם על ידי השוואת ביטוח משכנתא, ניתן לעמוד בדרישת הבנק לרכישת פוליסת ביטוח במחיר זול משמעותית מהמחיר המוצע על ידי הבנק.

מהו ביטוח משכנתא

ביטוח משכנתא הוא ביטוח אשר מיועד להשגת שתי תכליות.

תכלית אחת היא הענקת רשת ביטחון לבנק, על מנת שיהיה בידיו לקבל פיצוי מחברת הביטוח כנגד אובדן כספי שהוא עשוי לסבול ממנו במקרה של פטירת בעל החוב והצורך במימוש יתרת חוב המשכנתא מול יורשי בעל החוב. רכיב זה הוא למעשה ביטוח חיי הלווה שהנהנה ממנו הוא הבנק.

התכלית השנייה היא הבטחת מנגנון שיפוי במקרים בהם ייגרם למבנה הדירה נזק מכל סוג שהוא אשר עשוי לפגום בערכה. רכישת פוליסת ביטוח המשכנתא היא חובה המוטלת על רוכש הדירה כתנאי הכלול בהסכם מתן המשכנתא מצד הבנק.

הסיבות לחיוב הרוכש בביטוח משכנתא

משכנתא היא למעשה רכישה של הדירה על ידי הבנק בשותפות עם רוכש הדירה. עם זאת, הגורם המתגורר בדירה ונהנה ממנה הוא הרוכש ולא הבנק, כאשר הרוכש נדרש למעשה לרכוש את חלקו של הבנק בבעלות על הדירה באופן חודשי לתקופה של כמה שנים. מסיבה זו, נזקק הבנק לבטוחות עבור השקעת כספו בדירה.

הבטוחות המרכזיות של הבנק הן הכנסותיו של הלווה המאפשרות לו להשיב את החוב, והמבנה עצמו אשר במידה של אי עמידה בפירעון החוב, יועבר לידי הבנק לצורך מכירתו על מנת להשיב את חוב המשכנתא.

על ידי חיוב נוטל המשכנתא בביטוח חיים ביחס להלוואה עצמה לצד ביטוח המבנה, מונע הבנק הפסד כספי עתידי שעשוי לנבוע מהרס המבנה או ממות הלווה.

ביטוח משכנתא על ידי הבנק הבנק עצמו הוא אינו גוף מבטח ומשכך משמעות רכישת ביטוח באמצעות הבנק היא למעשה רכישת פוליסת ביטוח על ידי גורם מבטח העובד בשיתוף פעולה עם הבנק.

על מבקש המשכנתא ליצור קשר עם חברת הביטוח של הבנק ולאחר שקלול כל הנתונים הנוגעים למבקש ולמשכנתא, תינתן לו הצעת מחיר.

באפשרות הרוכש לבצע השוואת ביטוח משכנתא מול חברות ביטוח אחרות.

ביטוח משכנתא על ידי חברת ביטוח פרטית חובתו של הרוכש ברכישת פוליסת ביטוח משכנתא הכוללת ביטוח חיים וביטוח מבנה לטובת הבנק, ניתנת למימוש גם באמצעות רכישת פוליסה מידי חברת ביטוח פרטית.

פעמים רבות, על ידי השוואת ביטוח משכנתא, ניתן לקבל מחברות פרטיות הצעות זולות באופן משמעותי מזו המוצעת על ידי חברת הביטוח העובדת בשיתוף פעולה עם הבנק. היתרון ברכישת ביטוח שלא דרך הבנק רכישת פוליסת ביטוח שלא באמצעות הגורם המבטח של הבנק, מגלמת בתוכה שני יתרונות מרכזיים.

הראשון הוא חיסכון כסף רב על ידי השוואת ביטוח משכנתא בין מספר רב של חברות ביטוח.

השני הוא האפשרות לשלב במסגרת ביטוח המשכנתא, גם ביטוח עבור תכולת הדירה ונזקים לצד ג' אשר נדרשים לרכישה באופן נפרד במקרה של רכישת פוליסת ביטוח משכנתא דרך הבנק.

השוואת ביטוח משכנתא –

כך מקבלים החלטה מושכלת ביטוח משכנתא מהווה תשלום שנתי המוטל על הרוכש כאורך תקופת המשכנתא, ומשכך עשויה להימשך שנים רבות. האתר של טראסטי – השוואת ביטוח, מאפשר לכל אחד לקבל תמונה מלאה ומקיפה אודות עלויות הפוליסות השונות, ובהתאם לכך לחסוך כסף רב מדי שנה.


האם המאמר עזר לך?
0עזר מאוד
0די עזר
0לא כל כך
0כלל לא עזר
צור קשר
אנא הזן את הפרטים הבאים ונחזור אליך בהקדם

אנשים חכמים משווים הצעות ביטוח

משווים וחוסכים
בביטוח הקיים

כבר משלמים על ביטוח קיים?
בדיקה קצרה בהר הביטוח תגלה לכם כמה אתם יכולים לחסוך
בעלויות הביטוח שלכם

כדי לשמור על הפרטיות שלך,
ישלח אליך קוד אימות אישי

תאריך הנפקת תעודת הזהות

תאריך הנפקת תעודת הזהות מופיע בתעודת הזהות כפי שמסומן בתמונה זו:
צילום של תעודת זהות
שימו לב!

אם מספר תעודת הזהות הוא של קטין (שעדיין לא הונפקה עבורו תעודת זהות), יש למלא ביום, בחודש ובשנה "נתון חסר". המידע המשמש לזיהוי מתעדכן מול מרשם האוכלוסין אחת לחודש. אם הונפקה עבורכם לאחרונה תעודת זהות חדשה, יכול להיות שתאריך ההנפקה טרם עודכן במערכת. במקרה כזה, הזינו את תאריך הנפקת תעודת הזהות הישנה, ואם אינכם יודעים אותו, נסו שנית במועד מאוחר יותר.