trusty logo blacktrusty logo
להשוואת מחירים
אנחנו מחפשים את הצעות הביטוח המתאימות ביותר עבורךloader

ביטוח בריאות

לא משנה כמה נשקיע בשמירה על בריאותנו, בסופו של דבר אנחנו לא באמת יכולים לצפות את בריאותנו בעוד 10, 20, 30 שנה ואפילו לא מחר בבוקר. כשמדובר בבריאות שלנו ושל הקרובים והיקרים לנו ביותר, אנחנו רוצים להבטיח את הטיפול הטוב ביותר שיודעת מערכת הרפואה המודרנית לספק לנו, וזאת סיבה מספיק טובה לערוך ביטוח בריאות. מהו ביטוח בריאות? מהם הכיסויים שהוא מספק? למה צריך ביטוח בריאות? על שאלות אלו ועוד במדריך הבא.

מהו ביטוח בריאות?

ביטוח בריאות הוא ביטוח שמיועד להעניק את המימון הנדרש לטיפולים רפואיים במקרה של מחלה, פציעה או כל בעיה בריאותית אחרת. כל אזרח ישראלי נהנה מביטוח בריאות, הלוא הוא הביטוח הממלכתי הכולל סל של שירותי רפואה בסיסיים. מעבר לכך קיים ביטוח שב"ן (שירותי בריאות נוספים), המסופק על ידי קופות החולים השונות, ומעניק למבוטחים בו שירותי בריאות נוספים מעבר לסל הבסיס (למשל טיפולי שיניים, טיפול פסיכולוגי, סיעוד וכן הלאה). לבסוף, ישנו ביטוח הבריאות הפרטי, המעניק את הכיסוי הרחב ביותר לאירועי בריאות שאינם מכוסים בביטוח הממלכתי או בשב"ן.

מהם הכיסויים הנכללים בביטוח בריאות פרטי?

הפרמיה על ביטוח בריאות נקבעת ממכלול של פרמטרים, הכוללים את מצבו הבריאות, מינו וגילו של המבוטח מחד, ואת כלל הכיסויים שאותם הוא מעוניין לכלול בפוליסה מאידך. כמו כן, על פי החוק החדש, יכולות חברות הביטוח לעדכן את הפרמיה אחת לשנתיים, בהתאם לשינויים בנתוני המבוטח, לרבות גיל, היסטוריית תביעות ושינויים בתמונת סיכוני הבריאות שלו.

כיצד נקבעת הפרמיה על ביטוח בריאות פרטי?

הפרמיה על ביטוח בריאות נקבעת ממכלול של פרמטרים, הכוללים את מצבו הבריאות, מינו וגילו של המבוטח מחד, ואת כלל הכיסויים שאותם הוא מעוניין לכלול בפוליסה מאידך. כמו כן, על פי החוק החדש, יכולות חברות הביטוח לעדכן את הפרמיה אחת לשנתיים, בהתאם לשינויים בנתוני המבוטח, לרבות גיל, היסטוריית תביעות ושינויים בתמונת סיכוני הבריאות שלו.

מתי נכון לעשות ביטוח בריאות?

מצב בריאותנו הופך לנושא יותר ויותר מרכזי ככל שאנו מתבגרים, אך ביטוח בכלל הוא מוצר שנועד בדיוק למצבים שאותם איננו יכולים לצפות, והידרדרות במצב הבריאות יכולה להתרחש בכל גיל. כמו כן, ביטוח הבריאות כולל בתוכו שורה של כיסויים, שבהם ניתן לעשות שימוש ויכולים להוסיף המון ערך גם בגילאים צעירים, לרבות בגילאי ילדות. בנוסף לכך, בעת עריכת ביטוח בריאות, על המבוטח למלא שאלון רפואי המשקף את מצב בריאותו נכון לרגע עריכת הביטוח. ככל שהמצב הבריאותי רע יותר, כך יכולה חברת הביטוח לייקר את הפרמיה על הביטוח ובמקרים מסוימים אף לסרב לבקשת המבוטח לערוך את הביטוח מלכתחילה. ככל שנקדים ונעשה את ביטוח הבריאות, כך נעניק לעצמנו ראש יותר שקט וכך נבטיח את תנאי הביטוח הטובים ביותר עבורנו.

האם ביטוח בריאות חל החל מיום עריכת הביטוח?

לביטוח בריאות ישנה תקופת אכשרה, קרי התקופה שבין יום עריכת הביטוח ועד היום שהחל ממנו יהיה זכאי המבוטח לתגמולי הביטוח בקרות אירוע ביטוחי. המבוטח לא יהיה זכאי לתגמולי ביטוח בגין אירועים ביטוחיים שהתרחשו במהלך תקופת האכשרה. תקופת אכשרה זו עומדת כיום על 3 חודשים, ובמקרה של הריון ולידה על 12 חודשים.

כיצד ניתנים התגמולים במסגרת ביטוח בריאות?

תגמולי ביטוח בגין ביטוח בריאות ניתנים בשתי צורות עיקריות. פעם אחת, יכולה חברת הביטוח לממן מראש את הטיפול, ואפילו לארגן את כל ההליך הפרוצדוראלי הנדרש לביצוע, ופעם שניה יכולה החברה להשתתף בעלויות הטיפול בדיעבד לאחר הוכחת תשלום מצד המבוטח. תנאים אלה נכללים בפוליסה, בדרך כלל בצורה אחידה בין חברות הביטוח, ולרוב באות חברות הביטוח לקראת המבוטח.

צור קשר
אנא הזן את הפרטים הבאים ונחזור אליך בהקדם

אנשים חכמים משווים הצעות ביטוח

חיפוש ביטוחים
על שמי

כל הביטוחים, דו״ח אחד.
בדיקה קצרה בהר הביטוח תגלה לכם כמה אתם יכולים לחסוך
בעלויות הביטוח שלכם

כדי לשמור על הפרטיות שלך,
ישלח אליך קוד אימות אישי

תאריך הנפקת תעודת הזהות

תאריך הנפקת תעודת הזהות מופיע בתעודת הזהות כפי שמסומן בתמונה זו:
צילום של תעודת זהות
שימו לב!

אם מספר תעודת הזהות הוא של קטין (שעדיין לא הונפקה עבורו תעודת זהות), יש למלא ביום, בחודש ובשנה "נתון חסר". המידע המשמש לזיהוי מתעדכן מול מרשם האוכלוסין אחת לחודש. אם הונפקה עבורכם לאחרונה תעודת זהות חדשה, יכול להיות שתאריך ההנפקה טרם עודכן במערכת. במקרה כזה, הזינו את תאריך הנפקת תעודת הזהות הישנה, ואם אינכם יודעים אותו, נסו שנית במועד מאוחר יותר.