trusty logo
trusty logo

תנאי שימוש

אנא קראו את תנאי השימוש במלואם

תנאי השימוש בקצרה:

בשימושכם באתר ובשירות, אתם מסכימים לתנאי שימוש המפורטים מטה, המהווים הסכם משפטי מחייב ביניכם, המשתמשים, ובין החברה, טראסטי גרופ בע"מ.
טראסטי מספקת מידע על מוצרי ביטוח ופיננסים והשוואה ביניהם, כדי לסייע לכם למצוא ביטוח מתאים במחיר אטרקטיבי, אך איננה מוכרת את המוצרים או אחראית לאספקתם, למחירם, או לטיבם. לאחר שתבחרו את המוצר בו הנכם מעוניינים, נעביר את הפרטים שמסרתם לסוכן הביטוח שבחרתם לשם קבלת פרטים נוספים ורכישת המוצר ישירות מהם.

טראסטי איננה חברת ביטוח או סוכנות ביטוח, והשירות אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי או המלצה להשקעה – אנא התייעצו עם סוכן הביטוח שייצור עמכם קשר בסיום התהליך באתר. סוכן הביטוח הינו גוף עצמאי, ואיננו עובד של טראסטי או נציגה.

אנחנו מחויבים לשמירה על פרטיותכם, ועושים שימוש במידע שאתם מוסרים לנו אך ורק לשם המטרות המצוינות בתנאי השימוש מטה ובמדיניות הפרטיות שלנו.

השירות מיועד לאזרחי ותושבי ישראל בני 18 ומעלה בלבד. אם אינכם עומדים בתנאים אלו, או אינכם מסכימים לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות, אנא הימנעו מהשימוש באתר ובשירות. 
התנאים בתנאי השימוש כתובים בלשון זכר, אך כוללים גם לשון נקבה, בשינויים המחויבים.

אנא צרו קשר עמנו בכל עניין או שאלה, בכתובת הדוא"ל info@trusty.co.il  ונשמח לעזור.


וכעת בהרחבה - אנא קיראו את תנאי השימוש במלואם:

1. מבוא

1.1. טראסטי גרופ בע"מ, ח.פ. 515777852 ("החברה") מספקת שירות להנגשה ולהשוואה של מוצרי ביטוח ומוצרים פיננסיים אחרים ("המוצרים"), וזאת באמצעות אתר אינטרנט, אפליקציה, דואר אלקטרוני, תחלופת מסרים אוטומטית (chat bot), או אמצעים דיגיטליים ואחרים שהחברה מפעילה ("השירות").

1.2. מובהר כי החברה איננה "מבטח" (חברת ביטוח), סוכנות ביטוח, ו/או גוף מפוקח עפ"י חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981. השירות איננו מהווה ייעוץ או יועץ פנסיוני, שיווק או משווק פנסיוני, או ייעוץ או יועץ מורשה לענייני פנסיה, ביטוח או כל מוצר או שירות פיננסי אחר, ואינו מתיימר להציג עצמו ככזה. השירות וכל המידע בו אינו מהווים ייעוץ השקעות, תחליף לייעוץ השקעות, שיווק השקעות, הצעה להשקעה, או הצעה לציבור לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995 ולפי חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968. אין להשתמש בשירות כבסיס להחלטות בתחומי הביטוח, הפיננסים וההשקעות, ומומלץ לפנות לקבלת ייעוץ מקצועי בתחומים אלו מגורמים מוסמכים ומורשים.

1.3. השימוש בשירות זה מיועד אך ורק לאזרחים ישראלים, תושבי ישראל, בגירים בני 18 ומעלה ובעלי כשרות משפטית, בעלי תעודת זהות ישראלית בתוקף, ולגבי מתעניינים ברכישת ביטוח רכב – גם בעלי רישיון נהיגה בתוקף ("משתמש/ים").

1.4. החברה הינה גוף חיצוני המסייע למשתמשים להשוות בין מוצרים, ומקשר אותם עם סוכני ביטוח לפי בחירתם לשם השלמת העסקה ורכישת המוצרים.
החברה איננה צד לעסקה בין המשתמש לבין סוכן הביטוח ו/או המבטח.

1.5. המוצרים המוצגים בשירות, לרבות הצעות המחיר עבור המוצרים, הינם כפי שנתקבלו מסוכני הביטוח, ממבטחים ו/או מצדדים שלישיים אחרים, ועל אחריותם בלבד. החברה אינה אחראית לנכונות        המידע, ולא תהיה אחראית לכל נזק או חסרון כיס מכל מין וסוג שהוא שייגרם למשתמש כתוצאה מטעות או סתירה כלשהן בין המידע המוצג בשירות לבין המידע כפי שהוא בפועל, או כתוצאה מהסתמכות על המידע המוצג בשירות. כמו כן, החברה אינה מתחייבת שהמחירים המופיעים בשירות הם המחירים הזולים ביותר בשוק.

1.6. בשירות מצויים קישורים לאתרים חיצוניים וחלק מהמידע המופיע בשירות נסמך על מידע המגיע מצדדים שלישיים, לרבות סוכני הביטוח ומבטחים. החברה אינה ערבה לכך, כי המידע המצוי אצל צדדים    שלישיים או מגיע מצדדים שלישיים כאמור הינו אמין ומדויק. החברה לא בדקה את אמינות המידע של אותם צדדים שלישיים ונכונותו. החברה איננה אחראית בשום אופן למידע מצדדים שלישיים, והיא לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך כתוצאה מהסתמכות על מידע שכזה.

2. פרטים אודות השירות

2.1. השירות מאפשר השוואה בין מוצרים של סוכנויות ביטוח ומבטחים שונים, בעיקר בהיבט מחיר המוצרים, וזאת בהתאם לפרטים שסיפק המשתמש. בשלב הראשון, תתבקש לספק מספר פרטים אודותיך – בהתאם לסוג המוצר בו אתה מתעניין. פרטים אלו אינם כוללים את שמך או פרטים מזהים אודותיך, אלא רק נתונים הנדרשים לבחירת מוצרים מתאימים ולתמחור ע"י המבטחים וסוכני הביטוח.

2.2. אינך חייב לספק מידע לחברה באמצעות השירות, ואתה מצהיר, כי המידע שנמסר על ידך נמסר מרצונך החופשי, ללא שום הכרח, כפיה או שידול. ככל שתבחר לעשות שימוש בשירות, עליך לספק מידע מלא, נכון, מדויק ועדכני, כדי שההצעות שתקבל מסוכני הביטוח והמבטחים תהיינה תואמות את מצבך. באחריותך לספק את כל המידע הדרוש לשם הזמנת המוצרים המוצעים בשירות, ואתה מודע לכך, כי החברה, סוכן הביטוח הנבחר, המבטח וצדדים שלישיים מסתמכים על נכונות המידע שמסרת לצורך מתן הצעות, מכירת המוצרים, וההתקשרות עמך.

2.3. לאחר מילוי מספר פרטים בהתאם למוצר בו הנך מעוניין, השירות יציג רשימת הצעות של מספר סוכנויות ביטוח ו/או מבטחים המציעים מוצרים תואמים. מידע ונתונים אלה הינם כאמור באחריותם הבלעדית של סוכני הביטוח והמבטחים, ואין לחברה כל אחריות למידע המסופק על המוצרים, לנכונותו או מהימנותו, לרבות הפרטים אודות סוכן הביטוח או המבטח, תוכן ואיכות המוצרים המסופקים על-ידם. במקרה של סתירה בין המידע או הצעת המחיר כפי שהוצגו בשירות לבין המידע הנכון או הצעת המחיר הסופית של סוכן הביטוח או המבטח הרלוונטי, יגברו המידע הנכון והצעת המחיר הסופית, ולא תהיה לך כל טענה כלפי החברה בעניין. לחברה לא תהיה כל אחריות לכל הפסד או נזק שייגרם לך, מכל מין וסוג שהוא.

2.4. לאחר שבחרת מוצר מסוים מאת סוכן ביטוח מסוים, תתבקש להזין פרטים נוספים אודותיך – לרבות פרטי זיהוי ופרטי יצירת קשר – ויתכן, כי תתבקש להזין נתונים נוספים בהתאם למוצר בו בחרת. המידע שמסרת יועבר לסוכן הביטוח ו/או המבטח שבחרת, אשר מספקים את המוצרים שביקשת, ויתכן, כי יעשה בו שימוש לבירור פרטי הביטוחים שלך באתר הר הביטוח של משרד האוצר, מתוקף הסכמתך לתנאי שימוש אלו ובהתאם למדיניות הפרטיות של החברה.

2.5. המידע הכלול בשירות איננו מהווה הצעה, שידול ו/או ייעוץ לביצוע עסקאות עם החברה, סוכני הביטוח והמבטחים המופיעים בשירות, ו/או כל צד שלישי שהוא. מובהר, כי תנאי הפוליסות במוצרים, לרבות התנאים המקדימים להתקשרות, הם שונים בין חברות ביטוח שונות, והמחיר הינו שיקול אחד בלבד שעליך לשקול בהחלטה האם לרכוש מסוכני הביטוח והמבטחים איזה מהמוצרים, ובעת בחירה בין מוצרים שונים. המידע בשירות בנוגע למחירים, עמלות, דמי ניהול ותשלומים אחרים הוא כפי שנמסר לחברה על ידי סוכני הביטוח. המחירים עשויים להשתנות בשל סיבות שונות, לרבות נתוניך האישיים, היסטוריה רפואית, השתייכות לקבוצות סיכון או מועדוני לקוחות, ואף יכולת משא ומתן עם סוכן הביטוח והמבטח. עליך להשוות בין כל נתוני המוצרים, כפי שיימסרו לך בהרחבה בעת שיחה עם סוכן הביטוח שבחרת.

2.6. רכישת המוצרים תעשה ישירות מול סוכן הביטוח והמבטח, והחברה איננה צד לעסקה. אין לחברה כל אחריות להצעה הסופית שתקבל מסוכן הביטוח והמבטח, להוצאת העסקה לפועל, ו/או לפרטי העסקה. ידוע לך, כי אין בהעברת פרטיך לסוכן הביטוח או המבטח משום כיסוי ביטוחי עד להשלמת העסקה מולם, כי אין ודאות כי סוכן הביטוח או המבטח יסכימו לבטח אותך, וכי אי עמידה באחד או יותר מהתשלומים מהווה הפרה של חוזה הביטוח, ועלול להביא לאובדן הכיסוי הביטוחי.

2.7. השירות מאפשר לך גם ליצור חשבון, שהגישה אליו תתאפשר באמצעות שם משתמש וסיסמא, או על ידי שימוש במנגנוני כניסה של הרשתות החברתיות (דוגמת גוגל או פייסבוק). חשבון בשירות יאפשר לך, לפי שיקול דעת החברה, לגשת לפרטים אודות פעילותך בשירות בעבר ולחסוך זמן בעת רכישת מוצרים נוספים על ידי שמירת פרטים שמילאת בעבר. עליך לשמור על פרטי הגישה לשירות, וכן לרשתות החברתיות, בבטחה ובסודיות, וזאת כדי למנוע כניסה בלתי מורשית לחשבונך בשירות.

3. השימוש בשירות

3.1. הנך מצהיר ומתחייב, כי תעשה שימוש בשירות אך ורק לצורך אליו נועד השירות ולשם צפייה במידע ובקשה לקבל פרטים נוספים אודות המוצרים. כל שימוש אחר שלא לצורך אליו נועד השירות הינו אסור ומהווה הפרה של תנאי השימוש. החברה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע כל פעילות אסורה או פעילות אשר נועדה להגביל, להפריע, להצר, או למנוע את פעילות השירות, או פעילות משתמשים אחרים בשירות, או לפגוע בפעילות החברה ובעסקיה, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחד העומד לחברה על פי כל דין.

3.2. הנך מצהיר ומתחייב, כי לא תעשה כל שימוש בשירות שלא למטרותיו, ולא תעשה בו שימוש לא חוקי ולמטרות פסולות, ולרבות: שימוש אשר עלול לגרום להפרעה ו/או האטה ו/או שיבוש ו/או הגבלה ו/או מניעת השימוש בשירות; כי לא תנסה להיכנס לאזורים בשירות שאינך מורשה להיכנס אליהם וכי לא תנסה לקבל מידע שאינך מורשה לצפות בו, לרבות מידע ממחשבים אחרים או של משתמשים אחרים; כי לא תעשה שימוש בתוכנות כלשהן - לרבות שורות קוד, רובוטים, וירוסים, סוסים טרויאנים, רוגלות, או תוכנות מזיקות אחרות - לשם גישה לשירות, חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך השירות, או לשם הזנה או הכנסה של מידע בשירות, או לשם קבלת מידע או משיכת תכנים מהשירות; כי לא תעשה שימוש שמטרתו שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את השירות, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור השירות.

3.3. השירות מאפשר למשתמשים לדרג את סוכני הביטוח והמוצרים וכן לפרסם תגובות, ביקורות ודעות בנושאים שונים במגזין הביטוח, המהווה חלק מן השירות, ובמקומות אחרים (להלן: "תוכן משתמשים"). גם סוכני הביטוח וספקים אחרים מהווים משתמשים, שביכולתם להגיב על התכנים בשירות ותוכן משתמשים, בין היתר על מנת לספק מידע נוסף, להציע פתרונות ועוד. הנך מצהיר ומתחייב, כי לא תעלה, תשדר, תפיץ, תיצור קישור או תפרסם בשירות כל מידע או חומר אחר האסור לפרסום או לשימוש, או שהינם בגדר איום, פגיעה, הטרדה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, פורנוגרפיה או כל ביטוי אחר העלול להיות פוגעני, מטריד, בוטה, או מעודד לאלימות, לגזענות, לאפליה פסולה, או לפגיעה בצנעת הפרט או בכבודו של אדם. אתה מתחייב להימנע מכל ביטוי, העלול לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה אסור על פי דין או שעלול לחייב באחריות משפטית. עוד אתה מתחייב, כי לא תעלה, תשדר, תפיץ, תיצור קישור או תפרסם בשירות כל תוכן פרסומי, שנועד לפרסומת, המהווה פרסומת, או הכולל פרסומת, מכל סוג שהוא (לרבות שלא למטרות רווח), בלי הרשאה מפורשת מראש ובכתב של החברה. החברה אינה אחראית על תוכן המשתמשים, ואינה מפקחת, עורכת או אחראית על התכנים, המצגים והמידע המפורסמים על ידי אחרים בשירות. עם זאת, החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר תוכן משתמשים אשר אינו תואם את תנאי השימוש, את מדיניות הפרטיות של החברה, או את האינטרסים של החברה, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי, ואתה מוותר מראש על כל זכות שיש לך בקשר עם תוכן המשתמשים שהעלית לשירות. אם נתקלת בתוכן משתמשים או פרסום אחר בעל אופי פוגעני, מטעה, או בלתי הולם, אנא צור עמנו קשר בהקדם בכתובת  info@trusty.co.il.

 3.4. הנך מצהיר ומתחייב, כי לא תתחזה לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג, עובד או מנהל של החברה, וכי תימנע ממסירת תיאור מסולף או הצגה כוזבת של זהותך, של הקשר בינך ובין החברה, או בינך לבין צד שלישי; ככל שברצונך לקבל הצעת מחיר עבור המוצרים בעבור אדם אחר, הנך מצהיר כי הנך ההורה, האפוטרופוס, או בן הזוג של האדם האחר, וכי האדם האחר נתן את הסכמתו לשימושך בשירות בעבורו, או כי יש לך את הסמכות החוקית לעשות כן.

3.5. פעילות השירות תלויה בחיבור למחשבך או מכשירך (לרבות טלפון נייד או טאבלט), לרשת האינטרנט, ולמחשבים של צדדים שלישיים. החברה אינה ערבה לכך כי במהלך השימוש בשירות תהיה התקשורת עמך או עם הצדדים השלישיים תקינה ואיכותית. החברה לא תהיה אחראית לנזק שייגרם לך כתוצאה מאי יכולת לגשת לשירות, לרבות בגין אובדן מידע, כתוצאה מניתוקים, שיבושים בקשר, תקלות טכניות, או בעיות במערכות מחשוב כלשהן. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם לך, למחשבך, או לציוד אחר כתוצאה מהשימוש בשירות.

3.6. החברה מספקת את השירות כפי שהוא ("As Is") ואינה נותנת כל הבטחה בדבר אחריות, מפורשת או משתמעת, חוקית או אחרת, בכל הקשור לשירות. מובהר בזאת, כי החברה לא תישא בכל אחריות כלשהי ביחס לשירות ו/או המוצרים ו/או תוכן המשתמשים, וכן לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג ומין שהוא, לרבות אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו, שייגרמו, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, למשתמש ו/או לרכושו ו/או לכל צד שלישי כתוצאה מהסתמכות ו/או שימוש בהם. החברה מסייגת כל אחריות מפורשת או משתמעת למסחריות, התאמה לתכלית מסוימת, או אי-הפרה של זכויות צד ג'.

4. פרטיות ואבטחת מידע

4.1. בשימושך בשירות, ובהסכמתך לתנאי השימוש כאן, אתה מסכים בזאת גם למדיניות הפרטיות של החברה המצויה בכתובת הזו: https://trusty.co.il/privacy_policy  המהווה חלק מתנאי השימוש וההסכם בינך לבין החברה, ומפרטת את המידע שנאסף אודותיך, השימושים שיעשו במידע, לרבות שימושים שיווקיים והעברות לצדדים שלישיים בארץ ובחו"ל.

4.2. אתה מסכים ומאשר, כי החברה רשאית לעשות שימוש במידע שמסרת לשם קישור בינך לבין סוכני הביטוח והמבטחים לשם קבלת מידע נוסף אודות המוצרים שבחרת, לשם חתימת הסכם בינך לבין סוכני הביטוח ו/או המבטחים, לשם אספקת השירותים, וכן לשם צרכים שונים של החברה, דוגמת משלוח מידע שיווקי, מתן שירותי דיוור, ומשלוח דברי פרסומת והצעות לרכישת שירותים ו/או מוצרים נוספים העשויים לעניין אותך, וזאת בכל אמצעי תקשורת.

4.3. הסכמתך לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של החברה מהווה הסכמה לקבל דברי פרסומת כאמור בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 וחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. אתה מסכים ומאשר בזאת, באופן בלתי חוזר, כי לא יהיו לך טענות, דרישות ו/או תביעות כנגד החברה בנוגע לאמור.

4.4. ככל שאינך מעוניין לקבל פרסומים ודיוורים מהחברה, אנא צור עמנו קשר בכתובת info@trusty.co.il, ונפעל להסירך מרשימות התפוצה שלנו. מובן לך, כי אין לחברה שליטה על דיוורים שיישלחו אליך מסוכני ביטוח ומבטחים שקיבלו את פרטיך, לבקשתך ובהסכמתך, כחלק מהשירות.

4.5. החברה נוקטת באמצעי אבטחת מידע מתקדמים ומקובלים התואמים את הנהוג באתרי ושירותי אינטרנט מסוג זה, וכל עוד היא נוקטת בהם, לא תישא באחריות בגין נזק, הפסד או אובדן כלשהו, העלולים להיגרם במישרין או בעקיפין, כתוצאה ממתן השירות או הפסקתו, או כתוצאה מהשמטה, שיבוש, פגם, הפרעה, מחיקה, כשל, שגיאה במידע או בנתונים, או כתוצאה מתקלות בציוד המשתמש או כתוצאה מגורמים ו/או תקלות שאינם בשליטת החברה. כמו כן, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, הפסד או אובדן כתוצאה מגניבה, השמדה, פריצה, גישה בלתי חוקית למידע, ו/או התנהלות בלתי חוקית של משתמשים אחרים או צדדים שלישיים. על אף מאמצי החברה, החברה איננה מבטיחה ואיננה ערבה לכך, כי מסדי הנתונים שלה, לרבות מידע שאתה מסרת, לא יפרצו, וכי מידע אודותיך לא יגיע לצד ג' שאיננו מורשה.

5. תנאים נוספים

5.1. זכויות הקניין הרוחני בשירות הן של החברה. השירותים, התכנים, הצילומים, הגרפיקה, קוד המקור, האלגוריתמים, התהליכים, הממשקים, שילוב תוכנות וכלים חיצוניים, הלקוחות, הספקים (לרבות סוכני ביטוח ומבטחים), כל מידע המצוי במאגר הנתונים של השירות, וכל סוד מסחרי אחר, מהווים כולם את "הקניין הרוחני" של השירות ומוגנים תחת דיני מדינת ישראל. אינך רשאי להפר זכויות אלה בכל דרך שהיא, לרבות שכפול, צילום, העתקה, או פרסום, ואתה מתחייב גם שלא לסייע לאחרים לעשות כן. הנך מתחייב בנוסף לא לעשות כל שינוי במידע ו/או בחלק ממנו, לרבות עריכה, עיבוד, תקצור, תרגום, העתקה, אחסון, פרסום, הגבלת או הסרת פרסום של המידע או חלק ממנו, יצירת עבודות נגזרות ושימוש מסחרי במידע. אין לבצע העתקה, הפצה, משלוח, העמדה לרשות הציבור, שידור או פרסום מידע מהשירות מבלי לקבל מראש ובכתב את הסכמת החברה. יצירות, שמות מסחר, סימני מסחר ועיצובים אחרים באתר מצויים באתר על פי הרשאת בעליהם וגם בהם אין לעשות כל שימוש ללא אישור החברה ובעליהם מראש ובכתב.

5.2. החברה שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לשירות או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן התראה מוקדמת. החברה רשאית, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות או להפסיק את מתן השירות או את אפשרות השימוש בשירות או בחלק ממנו, לרבות בכל הקשור לתכנים, לזמני השימוש, לציוד הנדרש לשם גישה לשירות או לצורך השימוש בו. אתה מצהיר, כי לא תהיה לך כל זכות או טענה כלפי החברה בקשר עם הפסקת השירות או שינוי השירות כאמור.

5.3. המשתמש ישפה את החברה בגין כל טענה, תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום, ו/או הוצאה, לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט, אשר ייגרמו לחברה או למי מטעמה כתוצאה מהפרת תנאי שימוש אלה על ידי המשתמש, או כתוצאה מהפרה על ידי המשתמש של הוראות דין או זכויות צד ג' כלשהן, והכל במעשה או במחדל, באופן ישיר או עקיף.

5.4. החברה שומרת את הזכות לעדכן את תנאי השימוש בשירות מעת לעת. התנאים שיהיו תקפים לגבי שימושך באתר יהיו אלו שלהם הסכמת בעת שימושך האחרון בשירות.

5.5. על תנאי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לכל עניין הנוגע להסכם זה ולשימוש בשירות תהיה לבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו. ככל שבית משפט מוסמך יורה על אי-תוקף או ביטול הוראה כלשהי מהוראות תנאי שימוש אלו, לא ייפגע תוקפן המלא של כל יתר התנאים וההוראות.

5.6. הודעות על-פי הסכם זה תעשנה בכתב, ותישלחנה בדואר רשום, בדואר אלקטרוני, או תימסרנה ביד, על פי פרטי המשתמש כפי שהוזנו בשירות. כתובת החברה לצורך הודעות הינה יגאל אלון 94 א', תל-אביב יפו 6789139. כתובת הדואר האלקטרוני של החברה הינה info@trusty.co.il.
כל הודעה בדואר רשום שתשלח על-ידי צד למשנהו תיחשב כאילו הגיעה לידיעת הנמען בחלוף שלושה ימי עסקים מיום מסירתה, והודעה שנשלחה בדואר אלקטרוני תחשב כאילו התקבלה ביום העסקים הראשון לאחר מועד שיגורה.צור קשר
אנא הזן את הפרטים הבאים ונחזור אליך בהקדם

אנשים חכמים משווים הצעות ביטוח

משווים וחוסכים
בביטוח הקיים

כבר משלמים על ביטוח קיים?
בדיקה קצרה בהר הביטוח תגלה לכם כמה אתם יכולים לחסוך
בעלויות הביטוח שלכם

כדי לשמור על הפרטיות שלך,
ישלח אליך קוד אימות אישי

תאריך הנפקת תעודת הזהות

תאריך הנפקת תעודת הזהות מופיע בתעודת הזהות כפי שמסומן בתמונה זו:
צילום של תעודת זהות
שימו לב!

אם מספר תעודת הזהות הוא של קטין (שעדיין לא הונפקה עבורו תעודת זהות), יש למלא ביום, בחודש ובשנה "נתון חסר". המידע המשמש לזיהוי מתעדכן מול מרשם האוכלוסין אחת לחודש. אם הונפקה עבורכם לאחרונה תעודת זהות חדשה, יכול להיות שתאריך ההנפקה טרם עודכן במערכת. במקרה כזה, הזינו את תאריך הנפקת תעודת הזהות הישנה, ואם אינכם יודעים אותו, נסו שנית במועד מאוחר יותר.