trusty logo
trusty logo

דוגמאות להצעות ביטוח

11-10-2022 |

תוצאות השוואת ביטוח דירה

ההצעה הטובה ביותר ביותר שאפשר למצוא

ביטוח דירה השוואה שהתבצעה בתאריך: 10/10/2022

סוג הביטוח: מבנה + תכולה 

סוג דירה: 3

קומה: 3

גיל המבנה: 7

פרימיום בינין: 918,500 ש"ח

פרימיום תכולה 265,000 ש"ח

מי צריך לשלם על שרברב? שרברב מטעם חברת הביטוח

האם התבצעו תביעות מבנה ? ללא תביעות

האם התבצעו תביעות תכולה? ללא תביעות

משכנתא? לא

לדוגמה המלאה ...


04-10-2022 |

תוצאות השוואת ביטוח משכנתא

ביטוח משכנתא בדיקה שהתבצעה בתאריך 02/10/2022

ההצעה הכלכלית ביותר שניתן לקחת

לפי הפרטים:

גיל: 37, גבר

גיל: 39, אישה

מאזור נתניה

לדוגמה המלאה ...


04-10-2022 |

השוואת ביטוח בריאות

ביטוח בריאות תוצאה שנעשתה בתאריך:04/10/2022

גבר בגיל 42 מאזור עפולה לבדוק מה המשתלמת ביותר שאפשר לקחת עבור ביטוח בריאות שכולל ניתוחים השתלות תרופות.

לדוגמה המלאה ...


04-10-2022 |

תוצאות השוואת ביטוח חיים:

04/10/2022

גבר בגיל 42 להבין מה העסקה הכלכלית ביותר שניתן למצוא עבור ביטוח חיים עם פרמיה של 1,440,000 ש"ח

המחיר הטובה ביותר שהתקבלה אצלנו במערכת היא של 49 מחברת הפניקס

לדוגמה המלאה ...


04-10-2022 |

תוצאות השוואת ביטוח נסיעות

ההצעה הכלכלית ביותר שניתן למצוא לביטח נסיעות בטרסטי

ביטוח נסיעות השוואה שנעשתה בתאריך: 03/10/2022

לדוגמה המלאה ...


28-09-2022 |

תוצאות השוואת ביטוח חיים לדוגמה:

בבדיקת מחירי שיגרתית לביטוח חיים שנעשתה בתאריך 26/09/2022 הושווה על פרמיה של 4,000,000, עבור אישה בגיל 39, מאזור השפלה, התקבל מחיר חודשי של 187 ש"ח.

לדוגמה המלאה ...


28-09-2022 |

תוצאות השוואת ביטוח משכנתא

ביטוח משכנתא תוצאה שהתרחשה. שבוצעה בתאריך 28/09/2022

ההצעה החכמה ביותר שאפשר להשיג

לפי הפירוט:

גיל: 38, גבר

גיל: 32, אישה

מאזור עפולה

לדוגמה המלאה ...


28-09-2022 |

תוצאות השוואת ביטוח דירה

ההצעה הכדאית ביותר שניתן למצוא

ביטוח דירה בדיקה שהתרחשה. שבוצעה בתאריך: 20/09/2022

סוג הביטוח: מבנה 

סוג דירה: 4

קומה: 4

גיל המבנה: 28

פרימיום בינין: 588,500 ש"ח

פרימיום תכולה 0 ש"ח

מי משלם עבור שרברב? שרברב מטעם חברת הביטוח

האם נרשמו תביעות מבנה ? ללא תביעות

האם נרשמו תביעות תכולה?

משכנתא? לא

לדוגמה המלאה ...


28-09-2022 |

השוואת ביטוח בריאות

ביטוח בריאות תוצאה שבוצעה בתאריך:27/09/2022

אישה בגיל 12 מאזור חיפה להשוות מה הכדאית ביותר שניתן לקבל עבור ביטוח בריאות שכולל ניתוחים השתלות תרופות.

לדוגמה המלאה ...


28-09-2022 |

תוצאות השוואת ביטוח משכנתא

ביטוח משכנתא השוואה שהתרחשה. שבוצעה בתאריך 28/09/2022

ההצעה החכמה ביותר שניתן לקבל

לפי הפרטים:

גיל: 38, גבר

גיל: 32, אישה

מאזור הנגב

לדוגמה המלאה ...


צור קשר
אנא הזן את הפרטים הבאים ונחזור אליך בהקדם

אנשים חכמים משווים הצעות ביטוח

משווים וחוסכים
בביטוח הקיים

כבר משלמים על ביטוח קיים?
בדיקה קצרה בהר הביטוח תגלה לכם כמה אתם יכולים לחסוך
בעלויות הביטוח שלכם

כדי לשמור על הפרטיות שלך,
ישלח אליך קוד אימות אישי

תאריך הנפקת תעודת הזהות

תאריך הנפקת תעודת הזהות מופיע בתעודת הזהות כפי שמסומן בתמונה זו:
צילום של תעודת זהות
שימו לב!

אם מספר תעודת הזהות הוא של קטין (שעדיין לא הונפקה עבורו תעודת זהות), יש למלא ביום, בחודש ובשנה "נתון חסר". המידע המשמש לזיהוי מתעדכן מול מרשם האוכלוסין אחת לחודש. אם הונפקה עבורכם לאחרונה תעודת זהות חדשה, יכול להיות שתאריך ההנפקה טרם עודכן במערכת. במקרה כזה, הזינו את תאריך הנפקת תעודת הזהות הישנה, ואם אינכם יודעים אותו, נסו שנית במועד מאוחר יותר.